Welke vloer mag?

Vraag van de week

Ik heb een appartement gekocht waar een erg mooie betonnen vloer in ligt. Ik wil die laten schuren en behandelen en hem zo gebruiken. De vakman die voor het werk kwam kijken vertelde dat ik de vloer zo waarschijnlijk niet mag gebruiken, klopt dat?

Omdat u in een appartement gaat wonen hebt u met de Vereniging van Eigenaren te maken, kortweg de VvE. De VvE waar uw appartement deel van uitmaakt mag bepalen wat u moet doen om de benedenburen geen overlast te bezorgen. Veel VvE’s nemen daarom in hun splitsingsakte of huishoudelijk reglement op dat de vloerbedekking die u aanbrengt tenminste een demping van 10 decibel naar de benedenburen moet hebben. Kijk dus de stukken van de VvE na of u de vloer mag gebruiken zoals u dat wenst. Mag dat niet en woont u niet op de begane grond, dan zult u andere vloerbedekking moeten overwegen.

Een groot misverstand bij het kopen van een appartement, zeker als de koper voorheen een woning zonder VvE had, is dat je wanneer je een appartement koopt, je geen huis koopt, maar een appartementsrecht. Ofwel je koopt het recht op het gebruik van de voordeur. De woning zelf is eigendom van de vereniging van eigenaren. De VvE bepaalt dan ook wat er wel en niet mag met de woning die u hebt gekocht. Wilt u iets anders regelen in de VvE of wilt u gaan verbouwen, dan moet de vergadering van de vve daar toestemming voor geven. Om niet over ieder wissewasje  te moeten beslissen hebben VvE’s vaak een huishoudelijk reglement waarin staat wat wel en niet mag en wat ter goedkeuring aan de vergadering van de VvE voorgelegd moet worden.

Een ander misverstand is dat de voorzitter van een vve  zelfstandig mag beslissen over wat wel en niet kan. Dat mag soms wel voor kleine vooraf afgesproken zaken, zoals tot een bepaald bedrag of noodsituaties, maar uiteindelijk heeft de vergadering van de vve het laatste woord.

Zegt het huishoudelijk reglement of de splitsingsakte van uw VvE niets over geluiddemping van de aangebrachte vloerbedekking leg uw vraag dan voor aan de VvE om toekomstige problemen te voorkomen.