Polisvoorwaarden moeten op 'duurzame drager'

Vespa
Getty Images

Een verzekerde moet de verzekeringsvoorwaarden altijd op een 'duurzame drager' ontvangen. Is dat niet het geval, dan zijn de voorwaarden niet van toepassing en dat kan bij een claim in het voordeel van de verzekerde zijn.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Het is de tweede keer in korte tijd dat de Geschillencommissie dit standpunt heeft ingenomen. In deze zaak heeft een vrouw in juli 2020 telefonisch een scooterverzekering afgesloten voor haar Vespa. De verzekeraar heeft dit per post bevestigd. In de brief staat dat de verzekerde alle documenten online in 'Mijn-omgeving' kan inzien. Via dezelfde online Mijn-omgeving heeft de verzekeraar bij de verlenging in 2021 een nieuw polisblad en nieuwe voorwaarden gedeeld.

In mei 2022 wordt de scooter gestolen. De vrouw claimt de schade, maar de verzekeraar wijst deze claim af. De Vespa had namelijk niet het juiste voertuigvolgsysteem. Deze eis had de verzekeraar toegevoegd  aan de voorwaarden. Bij de verlenging van de verzekering in 2021 zijn deze voorwaarden ook gaan gelden voor de verzekerde in kwestie.

Nieuwe voorwaarden

De vrouw is het niet eens met het afwijzen van haar schadeclaim. Zij wist niet dat het voertuigvolgsysteem verplicht was, omdat de verzekeraar haar dit niet had verteld. De Geschillencommissie is het met de vrouw eens. Bij het afsluiten van de verzekering heeft de vrouw de verzekeringsvoorwaarden gekregen via een duurzame drager, namelijk op papier. Zij kan die voorwaarden opslaan zonder dat de verzekeraar de inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen.

Bij het verlengen van de scooterverzekering heeft de verzekeraar het polisblad en de gewijzigde voorwaarden alleen in de Mijn-omgeving gezet. Dit is geen duurzame drager. De verzekeraar kan niet aantonen dat de verzekeringsvoorwaarden sinds de verlenging ongewijzigd zijn gebleven.

De Geschillencommissie oordeelt daarom dat de vrouw niet juist is geïnformeerd over de nieuwe voorwaarden. Deze zijn daarom niet van toepassing en de verzekeraar moet de diefstalschade daarom vergoeden.

Een eerdere zaak over een duurzame drager ging over een reisverzekeraar die weigerde de schade te vergoeden voor bagage die was vergeten in een taxi.

Eerdere uitspraak >>

Auteur