De hypotheekrente stijgt, waar blijft de spaarrente?

De hypotheekrente is de afgelopen maanden gestegen. De spaarrente blijft echter op het huidige lage niveau. Waarom stijgt de spaarrente niet?

Hypotheekrente stijgt, maar spaarrente blijft laag

Als de hypotheekrente hoog is, dan is ook de spaarrente hoog. Deze vuistregel is bekend bij huizenbezitters die al een tijdje meelopen. Zij zullen bij de recente stijging van de hypotheekrente ook even naar de spaarrente hebben gekeken.

Maar de spaarrente bleef onveranderd laag en daalt zelfs licht. Hoe kan dit?

Verschillen tussen hypotheekrente en spaarrente

Om antwoord te geven op deze vraag kijken we naar hoe de hypotheekrente en de spaarrente tot stand komen. Hier volgt een vereenvoudigde uitleg.

  • Het geld dat banken uitlenen wordt ‘ingekocht’ op de kapitaalmarkt. De vraag naar en het aanbod van langlopende leningen is een graadmeter voor de hypotheekrente.
  • Uw spaargeld ligt niet bij de bank in de kluis, maar wordt aangeboden op de geldmarkt. De vraag naar en het aanbod van kortlopende leningen bepaalt zo mede de spaarrente

Rente-ontwikkeling

De kapitaalmarkt wordt sterk beïnvloed door de internationale handel. Nu het goed gaat met de economie en beleggers vertrouwen hebben, stijgt de kapitaalmarktrente. Toch zijn hypotheken, historisch gezien, nog altijd goedkoop en blijft bijvoorbeeld oversluiten interessant.

Dat komt omdat de Europese Centrale Bank (ECB) op grote schaal leningen opkoopt om zo de economie te stimuleren. Door op deze manier geld in de economie te pompen worden lenen en investeren aantrekkelijk.

Daarbij houdt de ECB de beleidsrente laag en drukt daarmee de geldmarktrente. Door een negatieve depositorente te voeren moeten banken nu zelfs betalen om geld te stallen bij de ECB. Ook dit is een stimuleringsmaatregel voor de economie; sparen wordt onaantrekkelijk dus geven we meer uit.

Verwachting voor hypotheekrente en spaarrente

Door goede economische vooruitzichten voor de Eurozone, zijn de stimuleringsmaatregelen van de ECB minder noodzakelijk. De centrale bank is dan ook begonnen met het afbouwen van het opkoopprogramma. Dit gebeurt geleidelijk om onrust op de markt (inmiddels gewend aan goedkoop geld) te voorkomen.

We verwachten daarom dat de hypotheekrente in 2018 licht oploopt.

Tegelijkertijd zijn er nog altijd uitdagingen voor de beleidsmakers. Zo blijft de loongroei in de Eurozone achter en is de Euro duur ten opzichte van de dollar. Ook kunnen veranderende marktomstandigheden, zoals een handelsoorlog met de VS, voor meer onzekerheid zorgen.

De volgende stap, het verhogen van de beleidsrente, is daarom voor de ECB nog niet aan de orde. De verwachting voor de spaarrente is dat deze laag blijft en mogelijk licht verder daalt.

Een lichtpuntje voor spaarders is de deposito sparen. Door spaargeld tijdelijk vast te zetten, is een hogere spaarrente mogelijk.