Minderheid makelaar geeft energieadvies

Slechts een kwart van de huizenkopers krijgt van de makelaar informatie over het verbeteren van de energiezuinigheid van de woning. In verreweg de meeste gevallen is er pas een gesprek over verduurzaming als de koper er zelf over begint.

Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis. Vier op de vijf kopers vindt het een taak van de makelaar om informatie en tips te geven over energiebesparing in de nieuwe woning. De makelaar is immers de eerste die kopers bij het bezichtigen kan informeren over de aanwezige isolatie en besparingsmogelijkheden. In praktijk wordt er in driekwart van de gevallen niet over gesproken.

Energielabel

De energiezuinigheid van een te koop staande woning komt in bijna de helft van de gevallen aan de orde door het verplichte energielabel. Daar blijft het vaak bij, terwijl kopers bij een huis met een slecht energielabel voor een grote en dure taak staan om het huis te verduurzamen. Eigen Huis constateert wel enige verbetering vergeleken met een eerder onderzoek uit 2017.

Bron: Vereniging Eigen Huis