Nieuw initiatief voor verzilveren overwaarde hypotheek

Getty Images

Er komen steeds meer initiatieven om overwaarde op te nemen. De laatste is de verzilverlening van SVn, bekend van onder andere de blijverslening. Dit zijn de belangrijkste kenmerken.

Ouderen zijn soms letterlijk steenrijk

Ouderen zijn soms letterlijk ‘steenrijk’: ze hebben vermogen opgebouwd, maar dit zit vast in de woning. Gelukkig komen er steeds meer mogelijkheden om deze overwaarde op te nemen.

Interessant nu de hypotheekrente laag. Daarbij bent u door het afbouwen van ‘de Wet Hillen’ op termijn duurder uit met een volledig afgeloste hypotheek.

Verzilverhypotheek opnieuw geïntroduceerd

Vorig jaar hebben een aantal banken de verzilverhypotheek’ opnieuw geïntroduceerd. Daarmee kunt u de overwaarde contant maken. Een verzilverhypotheek is aflossingsvrij en de rente wordt gedurende de looptijd bijgeschreven bij de hypotheeksom. Uw maandlasten blijven dus gelijk.

Met de introductie van de verzilverhypotheek is ook gedacht aan een ander knelpunt. Op latere leeftijd is de maximale hypotheek vaak lager omdat rekening wordt gehouden met het inkomen na pensioen. De verzilverhypotheek wordt daarom niet getoetst op het (lagere) pensioeninkomen.

Overwaarde opnemen met de verzilverlening van SVn

Nu komt de overheid met een soortgelijk product: ‘de verzilverlening’. Deze hypothecaire lening om de overwaarde op te nemen wordt aangeboden door Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn), dat ook de blijverslening aanbiedt.

Net als bij de commerciële verzilverhypotheek blijft uw besteedbare inkomen gelijk. U lost namelijk niet af en de rente wordt bij de lening opgeteld. Het belangrijkste verschil is dat de Verzilverlening van SVn in eerste instantie bedoeld is voor een inverstering in ‘comfortabel en veilig wonen’. Met deze beperking, komen een aantal zeer ruime voorwaarden:

  • Geen toets op inkomen en vermogen. Dit maakt de verzilverlening toegankelijk voor ouderen met een laag inkomen en/of beperkt box-3-vermogen.
  • De lening is al beschikbaar vanaf 10 jaar voor de pensioendatum en kent geen maximale leeftijd.
  • maximale hypotheek van 80% van de WOZ- of marktwaarde van de woning

Of u in aanmerking komt voor een verzilverlening is afhankelijk van of uw gemeente dit wel of niet aanbiedt. Dat kunt u hier controleren.

Meer maatwerk voor de hypotheek

Door deze nieuwe initiatieven wordt het voor een steeds bredere groep mogelijk om overwaarde op te nemen. Zo wordt maatwerk geboden aan ouderen, al dan niet met een kleine portemonnee om meer met hun hypotheek te doen.

Het blijft natuurlijk mogelijk om ‘regulier’ de hypotheek te verhogen als u overwaarde heeft. Denk voor extra bestedingsruimte ook eens aan een consumptief krediet naast uw hypotheek. Een interessant alternatief omdat u geen afsluitkosten betaalt. Door een langere looptijd en renteaftrek bij investering in de eigen woning, benadert consumptief lenen de vertrouwde hypotheek.