Rente daalt naar laagste punt in de geschiedenis

De Nederlandse tienjaarsrente is gedaald naar het laagste punt in de geschiedenis. Goed nieuws voor de hypotheek, maar desastreus voor spaarders en pensioenen.

Deze week daalde de de rente voor de 10 jaars Nederlandse staatslening naar het laagste punt in de geschiedenis. Met een rente van -0,05% is het vorige laagterecord uit 2016 verbroken. Dit is goed nieuws voor de hypotheek, maar desastreus voor spaarders en pensioenfondsen. Daarover later meer.

Waarom is de rente verder gedaald?

Eerst kijken we naar wat de oorzaken deze daling zijn. De marktrente is gedaald door opgelopen handelsspanningen tussen de VS en China. Beide landen zijn in een handelsoorlog verwikkeld waarbij ze elkaar over en weer importheffingen opleggen. Deze protectionistische maatregelen zijn een bedreiging voor de vrije wereldhandel.

Al daarvoor was de marktrente extreem laag door tegenvallende groeicijfers in de Eurozone. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar verwachting voor economische groei en inflatie naar beneden bijgesteld. Ook heeft de centrale bank aangekondigd de beleidsrentes langer laag te houden en zijn verdere stimuleringsmaatregelen niet uitgesloten.

Bij onzekerheid en mogelijk economisch mindere tijden, kiezen beleggers eerder voor ‘veilige havens’. Bij (staats)obligaties is de kans op terugbetaling groot. In ruil voor meer zekerheid, nemen beleggers een lage of zelfs negatieve vergoeding voor lief. Ook anticiperen beleggers op een ruimer monetair beleid van de ECB.

Wat zijn de gevolgen voor hypotheek, sparen en pensioen?

Nederlandse tienjaarsrente is een belangrijke graadmeter voor de lange hypotheekrente, bijvoorbeeld 10 jaar vast. De recente rentedaling betekent dat er meer ruimte komt voor geldverstrekkers om hun hypotheekrente te verlagen.

Goed nieuws voor de hypotheek. Mensen die een huis kopen of de bestaande hypotheek oversluiten kunnen rekenen op een lage maandlast.

Voor langetermijnbeleggers, zoals pensioenfondsen, is de dalende vergoeding op staatsobligaties desastreus. In mei is de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen dusdanig gedaald, dat korting op de pensioenen dreigt. Een mogelijk pensioenakkoord kan voorkomen dat pensioenfondsen moeten korten.

De bekendmaking van de ECB dat de beleidsrentes langer laag blijven, is ook slecht nieuws voor spaarders. Banken betalen op dit moment namelijk om spaargeld te stallen bij de centrale bank. De vraag is hoelang banken dit volhouden. Door de spaarrente steeds met kleine stappen te verlagen, wordt een negatieve spaarrente zo lang mogelijk uitgesteld.

Voor een beetje rendement op uw spaargeld, bent u al snel aangewezen op een spaardeposito. Bekijk het actuele aanbod voor depositosparen, inclusief enkele buitenlandse banken.