Renteverwachting bijgesteld door coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis loopt de hypotheekrente de komende maanden licht op. De spaarrente blijft naar verwachting onveranderd laag.

Oplopende rente zorgt voor record aantal hypotheekaanvragen

De hypotheekrente loopt op. Alleen al sinds 1 april hebben we 37 renteverhogingen doorgevoerd, oplopend van een procentpunt tot + 0,3%. Daarbij zitten ook de grote spelers als Rabobank, ABN AMRO en ING. Het is voor het eerst sinds 2018 dat de hypotheekrente dusdanig oploopt.

Dit zorgt momenteel voor een run op de (nu nog) lage rentes. In maart is het aantal hypotheekaanvragen verdubbeld ten opzichte van dezelfde maand in voorgaande jaren. Veel van deze aanvragen kwamen van huizenbezitters die hun hypotheek oversluiten 

Tip: bereken of oversluiten voor u voordelig is.

Waarom stijgt de hypotheekrente 

De hypotheekrente stijgt als gevolg van de coronacrisis. Bedrijven komen mogelijk in de problemen met hun schuldenlast en banken verwachten kredietverliezen. Daarbij steken overheden zich dieper in de schulden om de economische schade van de coronamaatregelen te beperken. Hierdoor is het kredietrisico gestegen.

Om deze oplopende schulden betaalbaar te houden, heeft de Europese Centrale Bank een noodpakket van 750 miljard euro aangekondigd. Door schulden van landen en bedrijven op te kopen, probeert de ECB de rentes te drukken en ervoor te zorgen dat geld beschikbaar blijft om uit te lenen. Ook worden de kapitaalvereisten van banken versoepeld.

Verwachting voor hypotheekrente

De aankondiging van de ECB heeft ervoor gezorgd dat de aanvankelijk snel oplopende kapitaalmarktrente wat is gedempt. Dit is een belangrijke graadmeter voor de lange hypotheekrente. We verwachten daarom dat het beeld van een licht oplopende rentes de komende maand blijft.

De renteontwikkeling op lange termijn hangt grotendeels af van de tijd die het kost om het coronavirus onder controle te krijgen. Naarmate dit langer duurt is ook de economische schade groter. Dit kan een langdurig stijgende hypotheekrente tot gevolg hebben. Dit onderstreept nog maar een het belang om de richtlijnen van het RIVM strikt te volgen.

Daarmee lijkt de hypotheekrente het laagste punt te hebben bereikt. Want ook als de financiële markten weer normaliseren, zullen banken nog lang extra zekerheid willen aanhouden in de vorm van een hogere marge.

Profiteert u nog niet van de lage rentestand? Bereken hier uw laagste rente voor aankoop of oversluiten.

Verwachting voor spaarrente

Voor de ontwikkeling van de spaarrente kijken we onder andere naar de beleidsrentes van de ECB. Een verhoging zit er, zekere gezien de coronacrisis, niet in. Banken blijven dus betalen wanneer ze overtollig kasgeld storten bij de centrale bank.

De komende maanden verwachten we een beperkt aantal renteverlagingen. Bij de grootbanken kan de spaarrente al niet meer lager. Bij Rabobank, ABN AMRO en ING is de spaarrente 0% en ze hebben aangegeven geen negatieve rente te rekenen voor particulieren spaarders.

Tips voor een hogere spaarrente:

●    Bekijk het aanbod deposito sparen met diverse buitenlandse banken (tot 1,15%).
●    Kies voor sparen met voorwaarden, zoals een spaarverzekering. (tot 2,00%).
●    Wie wat meer risico kan en wil nemen met spaargeld, kan gaan beleggen.