Vervoerskosten voor aanmeten en ophalen orthopedisch schoeisel aftrekbaar?

Auto man
Getty Images

In verband met mijn handicap heb ik orthopedisch schoeisel nodig. Ik heb in mijn aangifte inkomstenbelasting zowel de kosten voor dit schoeisel als de kosten van vervoer voor het aanmeten en ophalen hiervan als aftrekpost opgevoerd. Nu zegt een collega van me dat dit niet had gemogen. Kunt u aangeven wie van ons gelijk heeft?

Kosten voor hulpmiddelen zoals omschreven in de wet inkomstenbelasting (Wet IB) onder het kopje persoonsgebonden aftrek kunnen in principe als aftrekpost worden opgevoerd in de aangifte inkomstenbelasting. Orthopedisch schoeisel wordt aangemerkt als zo’n hulpmiddel en kwalificeert daardoor als uitgave voor specifieke zorgkosten. Om voor aftrek in aanmerking te komen, geldt echter wel dat de kosten hiervoor op de belastingplichtige moeten drukken oftewel daadwerkelijk betaald en niet vergoed worden. Omdat orthopedisch schoeisel speciaal op maat wordt gemaakt en niet door anderen wordt gebruikt, worden de kosten van deze schoenen vergoed op basis van de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet. De belastingplichtige betaalt daarvoor een wettelijke bijdrage. Omdat deze kosten vergoed worden, drukken ze dus niet op de belastingplichtige en zijn ze daarmee niet aftrekbaar. In de Wet IB is nadrukkelijk vermeld dat ook de wettelijke eigen bijdrage, die hiervoor moet worden betaald niet aftrekbaar is.

De vervoerskosten daarentegen, die gemaakt zijn voor het aanmeten en ophalen van de orthopedische schoenen, worden niet vergoed. Aangezien in een standpunt van de Kennisgroep Belastingdienst onlangs bevestigd is dat de vervoerskosten die een belastingplichtige heeft gemaakt in verband met de aanschaf van een farmaceutisch of ‘ander’ hulpmiddel kwalificeren als uitgaven voor specifieke zorgkosten, kunnen deze dan ook wel in de aangifte IB als aftrekpost worden opgevoerd.

N.B. Hierbij geldt wel als beperkende voorwaarde dat de kosten in verband met vervoer de grenzen van de redelijkheid niet te buiten dienen te gaan, waarbij uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat deze grenzen ruim moeten worden opgevat.

N.B. Houd er bovendien  rekening meer dat er een drempel geldt voordat specifieke zorgkosten daadwerkelijk in aftrek komen. Anders gezegd: Alleen het deel van de uitgaven dat uitkomt boven een bepaalde drempel wordt afgetrokken. De hoogte van deze drempel hangt af van het drempelinkomen. Dit drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder de  persoonsgebonden aftrek. Dit drempelinkomen kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft daarna een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds 2015 is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur