Vraag van de week: hypotheekrente nieuwe woning

Mijn vrouw en ik hebben vorig jaar een nieuwe woning gekocht. Onze oude woning is met flinke overwaarde verkocht. We hebben niet de gehele overwaarde in de nieuwe woning gestopt om wat meer zakgeld te hebben. Welke rente van de nieuwe hypotheek is aftrekbaar?

U vraagt naar de zogenoemde bijleenregeling. Wanneer u een woning verkoopt en binnen drie jaar een nieuwe woning terugkoopt dan moet u vanwege deze bijleenregeling de overwaarde van de oude woning - de eigenwoningreserve - eerst opgebruiken om voor het overige deel van de hypotheek weer aftrek hypotheekrente te kunnen krijgen. Leent u bij omdat de woning duurder is dan de overwaarde, dan is de hypotheekrente die u voor deze extra lening betaalt volgens voorwaarden aftrekbaar.

Gebruikt u niet de gehele overwaarde voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de woning, dan mag u toch alleen maar dat deel van de hypotheek gebruiken dat u boven de overwaarde zou moeten bijlenen.

Heeft uw oude woning een eigenwoningreserve van € 200.000 opgeleverd bij verkoop en koopt u een nieuwe woning van € 300.000 terug met een hypotheek van € 100.000 dan zijn de rente van de nieuwe hypotheek én de financieringskosten een aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting. Leent u € 200.000 bij en gebruikt u de € 100.000 die overblijft niet voor het onderhoud of verbetering van de woning, dan mag u toch maar voor € 100.000 de rente en financieringen kosten (naar rato) aftrekken.

Maar maak u in het genoemde voorbeeld geen illusies over de teruggave die u mag verwachten. De woning van € 300.000 heeft een eigenwoningforfait van €1.950. De hypotheek tegen 2 procent rente geeft een bedrag van € 2.000. Na een vol jaar is er dan een aftrekpost van € 50 die u mag aftrekken. Niet iets om heel enthousiast van te worden.

Dat u niet de gehele overwaarde hebt gebruikt om de nieuwe woning te kopen is misschien vanuit fiscaal oogpunt gezien niet zo’n gek idee als u de portemonnee zo nu en dan aangevuld moet worden.

N.B. de aftrek hypotheekrente is vanaf 2001 gemaximeerd op 30 jaar. Hebt u vanaf 2001 de hypotheekrente kunnen aftrekken, dan eindigt die aftrekmogelijkheid in 2031.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.