Afbraak ouderenzorg is dom geweest

We moeten allemaal langer thuis blijven wonen, maar de zorg aan huis loopt regelmatig in het honderd. Een taskforce (een commissie) van overheden en organisaties krijgt nu als taak om in heel Nederland te onderzoeken wat er nodig is. Zodat er over tien jaar wél voldoende woningen zijn met zorg aan huis.

Het verzorgingshuis bestaat niet meer. Dat betekent, dat we allemaal tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen. Ook wie met een broze gezondheid kampt of slecht ter been is en nauwelijks meer de deur uit komt. 

Thuiswonen met zorg loopt spaak 

Steeds duidelijker wordt het, dat dit langer thuis wonen vergaande gevolgen heeft die door de regering niet allemaal zijn voorzien. Zo bleek in de zomer van 2019 dat bijna 14.000 mensen die in een instelling thuishoren, niet in het verpleeghuis terecht konden. Extra tragisch was het, dat voor deze mensen ook niet altijd voldoende wijkverpleging beschikbaar was. Daar zit je dan. Thuis. Zonder zorg, zonder aanspraak. Een nachtmerrie voor ouderen zelf, maar ook voor hun mantelzorgers. "De afbraak van de ouderenzorg is dom geweest", is een geluid dat je dan ook steeds vaker hoort in bestuurskringen. Geld kan de schade niet herstellen, samenwerking en nieuwe woonzorgvormen wel.

Het is tijd voor actie

De problemen blijven niet onopgemerkt. 'Er zijn nijpende vraagstukken op het gebied van eenzaamheid, onvoldoende geschikte woningen en toenemende tekorten aan personeel in de zorg, die moeten aangepakt', vindt nu ook minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. 

Het is tijd voor actie, voor verandering. Er is behoefte aan woonvormen waarin ouderen de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Die woonvormen zijn er nu bij lange na niet. Want ja, de overheid heeft juist dié woonvorm bij uitstek - namelijk het verzorgingshuis - een paar jaar geleden opgedoekt.

Taskforce Wonen en Zorg 

Wat nu? Een zogenaamde taskforce (een commissie) van overheden en organisaties krijgt nu als taak om huisvesting en hulp voor ouderen beter op elkaar af te stemmen. Die nieuwe Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de koepel van woningcorporaties, de werkgevers in de zorg en de ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse zaken. 

Op zoek naar nieuwe woonvormen

In De Volkskrant zegt voorzitter Hans Adriani dat het niet de bedoeling is om de verzorgingshuizen terug te laten komen. 'Maar we moeten wel in alle gemeenten wonen en zorg in de eigen omgeving van ouderen realiseren.'  Daarom wil de taskforce dat alle Nederlandse gemeenten nu kijken hoe groot de vraag naar de combinatie van zorg en wonen is op hun grondgebied. De taskforce kijkt vooral naar andere woonvormen. Zoals complexen waar ouderen samenwonen of aangepaste woningen in een geschikte omgeving, zodat bewoners die slecht ter been zijn boodschappen kunnen doen in het winkelcentrum. Adriani: 'De gemeenten meten aan de mensen zelf vragen wat ze willen.'

Eind 2019 presenteert de taskforce de eerste plannen. 

Lees meer over zelfstandig wonen met zorg

Lees meer over verschillende woonvormen voor ouderen

Bron: de Volkskrant