Afvalstoffenheffing schiet omhoog

De woonlasten die huiseigenaren aan hun gemeente betalen, stijgen dit jaar met gemiddeld 5,2 procent. Dat is vier keer zo hoog als de verwachte inflatie (1,3 procent). Opvallend is de afvalstoffenheffing, die met 9,5 procent omhoog schiet. Niet eerder stegen de kosten die huiseigenaren en huurders betalen voor het ophalen van het huisvuil zo hard. Omdat iedere gemeente zijn eigen tarieven vaststelt zijn de onderlinge verschillen groot.

Omdat iedere gemeente zijn eigen tarieven vaststelt zijn de onderlinge verschillen groot.  Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH).

Afvalstoffenheffing grootste kostenstijger

Gemiddeld schiet de afvalstoffenheffing met een record van gemiddeld 9,5 procent omhoog. In 157 gemeenten gaat deze woonlast met meer dan 10 procent omhoog en een zestal gemeenten verhoogt de heffing zelfs met meer dan 50 procent.

Koploper is de gemeente Etten-Leur; hier betalen huishoudens maar liefst €151 (+64 procent) méér voor het ophalen van het huisvuil dan vorig jaar. Inwoners van Ooststellingwerf, Lansingerland, Sint-Michelsgestel en Lingewaard betalen dit jaar tussen de €86 en €103 meer. 

Belangrijke oorzaak van de stijging lijkt de hogere belasting te zijn die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval. Deze belasting steeg vorig jaar van €13 naar €31 per ton afval. Veel gemeenten berekenen deze lasten door in een hogere afvalstoffenheffing. Met de belastingverhoging wil de rijksoverheid recycling bevorderen.  Vorig jaar deed Plus Magazine ook onderzoek naar de kosten van afval in verschillende gemeenten.

Gemeente heeft meer geld nodig

Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Gemeenten hebben nauwelijks mogelijkheden om deze kostenstijging op te vangen, behalve met een verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb). Eind vorig jaar waarschuwde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) al dat deze kosten jaarlijks met 7 procent verder zullen toenemen. Vereniging Eigen Huis vindt dat budgettaire problemen niet via een hogere ozb op huiseigenaren worden worden afgewenteld. 

Onder de streep vaak flink hogere woonlasten

De lastenverzwaring kan inwoners flink in hun portemonnee raken. In Laarbeek is de rekening voor huiseigenaren dit jaar gemiddeld  €220 hoger dan in 2019. Etten-Leur, Oldebroek, Waddinxveen en Apeldoorn doen daar niet veel voor onder; hier gaan de gemeentelijke aanslagen met bedragen tussen de € 125 en €175 omhoog. 
In 19 gemeenten dalen dit jaar de woonlasten. Vaak is dat met een gering bedrag van een of enkele euro’s. Maar voor huiseigenaren in Westerwolde-Bellingwedde, Koggenland, Medemblik, Haren (Gr) en Hoorn daalt de aanslag van de gemeente dit jaar met bedragen tussen de €21 en €82.

Overzicht per provincie en gemeente

Vereniging Eigen Huis publiceert top-5 lijsten van de ontwikkeling van gemeentelijke woonlasten. Op interactieve provinciekaarten kunnen huiseigenaren per gemeente de ontwikkeling van de verschillende soorten woonlasten zien. 
De woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Huurders betalen wel afvalstoffen- en rioolheffing aan hun gemeente, maar geen ozb.