Boedelbeschrijving verplicht?

Vraag van de week

Na het overlijden van mijn man eisen zijn kinderen dat ik een boedelbeschrijving maak van de waarde van zijn nalatenschap. Ik vind dat een hoop gedoe, ben ik er toe verplicht? Of u er toe verplicht bent kunt u nalezen in het testament van uw overleden man. Vaak staat daar ook bij binnen hoeveel maanden de boedelbeschrijving gemaakt moet hebben.

Is er geen testament, dan is er ook geen verplichting tot het maken van een boedelbeschrijving. Ook als er beneficiair aanvaard is, is een boedelbeschrijving verplicht om vast te kunnen stellen of een nalatenschap positief dan wel negatief uitvalt.

Bent u niets verplicht, dan kan het toch handig zijn om een boedelbeschrijving te maken. In een boedelbeschrijving neemt u op wat er aan bezittingen en schulden is en de waarde daarvan. Ook kunt u bepaalde familiebezittingen beschrijven waar de kinderen van uw man na uw overlijden recht op hebben. Het resultaat van een boedelbeschrijving is dat de erfgenamen weten waar ze recht op hebben.

Juist het vaststellen van de erfdelen en de eventueel verschuldigde rente over de erfdelen maakt het uw toekomstige erfgenamen gemakkelijker. Na uw overlijden kunnen de kinderen van uw overleden man hun erfdelen pas opeisen. Let er op dat dit in het testament ook zo is vermeld. Door de boedelbeschrijving weten de erfgenamen van uw man en uw eigen erfgenamen waar zij recht op hebben dan is dat wel zo handig. Zonder een in de boedelbeschrijving vastgestelde waarde is het vaak na 10 of 15 jaar gissen wat de waarde van de erfdelen zou zijn geweest. Dat de kinderen van uw overleden echtgenoot om een boedelbeschrijving vragen, is zowel in hun als in het belang van uw toekomstige erfgenamen,. Maak dus die boedelbeschrijving, laat alle erfgenamen ondertekenen voor akkoord en geef ieder een origineel exemplaar.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.