Ik mag niet goedkoper wonen

Vraag van de week

Getty Images

Ik woon momenteel in een huurwoning van € 660 per maand. Ik ontvang huurtoeslag. Omdat ik een aardige woning had gezien, die bovendien goedkoper is, wilde ik daarheen verhuizen. Volgens de verhuurder is de woning van € 600 is echter te duur voor de huurtoeslag. Hoe kan dit; ik heb nu toch ook huurtoeslag?


Dat u nu huurtoeslag geniet, zegt niets over de toewijzing van huurtoeslag voor de nieuwe woning. Sinds 1 januari 2016 zijn de regels voor passend wonen en het toekennen van huurtoeslag veranderd. Hebt u als alleenstaande AOW-gerechtigde een inkomen van minder dan € 22.200 in 2017, dan mag de huur van de nieuwe woning niet meer bedragen dan € 592,55 per maand. De verhuurder mag u de door u gewenste woning van € 600 niet toewijzen omdat u - doordat u geen recht heeft op huurtoeslag - uiteindelijk te duur zou wonen voor uw inkomen. Ook al betaalt u nu meer huur; u krijgt de nieuwe woning door de nieuwe regels niet.

Bent u niet alleen, maar hebt u een tweepersoonshuishouden, waarvan tenminste een persoon AOW-gerechtigd is, dan geldt weer de maximale huur van € 592,55 per maand, maar mag het inkomen iets hoger zijn, namelijk € 30.175 bruto per jaar om voor een goedkope huurwoning in aanmerking te komen. Bij een huishouden van drie of meer personen waarvan tenminste een lid AOW-gerechtigd is mag het inkomen € 30.175 bruto per jaar zijn om in aanmerking te komen voor een woning van € 635,05 per maand of minder.
Is het huishoudinkomen hoger dan de hierboven genoemde grenzen, dan mag niet op goedkope woning gereageerd worden. Verhuurders hebben wel enige ruimte, maar gebruiken die in de praktijk liever niet.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.
 

Auteur 
  • Nico van Scheijndel