Is de hypotheekrente aftrekbaar?

Vraag van de week

Ik heb nog € 2000 hypotheek op mijn huis (aflossingsvrij), maar wil € 50.000 lenen om een verbouwing te realiseren. Is de hypotheekrente aftrekbaar en moet ik aflossen?

Of de hypotheekrente aftrekbaar is, is maar een van de vragen die beantwoord moet worden.

De rente die u over de hypotheek betaalt is aftrekbaar als de lening is aangegaan voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van de eigen woning. En ook wanneer u bij een nieuwe woning meer geld voor de aankoop/verbouwing/onderhoud nodig hebt dan u aan overwaarde overhoudt na verkoop van de oude woning. Op grond hiervan is aftrek van de hypotheekrente van uw nieuwe lening mogelijk
Voor nieuwe hypotheken moet u bovendien altijd aflossen wilt u in aanmerking kunnen komen voor hypotheekrenteaftrek. Behalve als u voor 2013 al een aflossingsvrije hypotheek had. En dan is er nog de maximale duur van de hypotheekrenteaftrek die op 1 januari 2001 is ingegaan en maximaal 30 jaar mag duren. In 2031 houdt de mogelijke aftrek dus definitief voor u op, omdat u in 2001 al hypotheekrente aftrok. Een nieuwe aflossingsvrije hypotheek is mogelijk tot 50 procent van de woningwaarde. De nieuwe lening mag aflossingsvrij zijn en de hypotheekrente van uw nieuwe lening is aftrekbaar.

Maar, u kunt naar verwachting helemaal niets aftrekken. Dat komt omdat u over de nieuwe lening jaarlijks € 1.000 rente gaat betalen en het Eigen Woning Forfait (EWF) van uw woning € 2.100 bedraagt. U betaalt dus minder rente dan het EWF. Omdat de door u betaalde rente lager is dan het EWF vervallen beiden. U hoeft dus geen EWF meer op te tellen bij uw inkomen en mag/hoeft de betaalde rente niet meer af te trekken. De door u betaalde rente is daarmee een netto last geworden. Gelukkig is de nieuwe rente veel lager dan de 5 procent rente die u over uw resthypotheek betaalt.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.