Mijn zoon komt (tijdelijk) bij mij wonen; heeft dit gevolgen voor mijn AOW?

Mijn zoon ligt in een scheiding en nu wil hij tijdelijk bij mij komen wonen. Kan dit gevolgen hebben voor mijn AOW?

Op dit moment ontvangt u de alleenstaande AOW. Alleenstaanden ontvangen een ander (hoger) bedrag aan AOW dan mensen die samenwonen (of getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan). Voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) woont u samen als u ongehuwd bent, samenwoont met een meerderjarige en u en deze andere meerderjarige bijdragen aan hetzelfde (gemeenschappelijke) huishouden. Hoewel dit misschien wat vreemd klinkt, noemt de SVB deze persoon uw ‘partner’. Deze partner kan zijn: uw levenspartner, vriend of vriendin, maar ook een broer, zus of kleinkind. Nadrukkelijk vallen hier NIET de eigen kinderen of stief- of pleegkinderen onder.

Bijdragen aan één (hetzelfde) huishouden betekent:
•    financieel bijdragen aan de kosten van dat ene huishouden óf
•    op een andere manier voor elkaar zorgen in het huishouden.

De SVB verstaat onder kosten van het huishouden bijvoorbeeld: bijdrage aan de woonlasten, gas en elektra, verzekeringen etc. De financiële bijdrage moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe. Voor elkaar zorgen betekent bijvoorbeeld het huishouden doen, boodschappen doen, koken, of verzorgen bij ziekte. Ook deze zorg moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe.

Concreet antwoord op uw vraag:

Dit antwoord luidt dus al volgt. Aangezien u (tijdelijk) gaat samenwonen met uw eigen kind, blijft u gewoon het AOW-pensioen voor een alleenstaande ontvangen.

N.B. Overigens kan onder omstandigheden het betalen van huur of kostgeld aangemerkt worden als een commerciële relatie waardoor geen sprake is van samenwonen voor de SVB. De huur of het kostgeld vormt in dat geval geen bijdrage aan het huishouden. Voor meer info: www.svb.nl/aow/kamerhuur

Nicole GoudNicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).