Nabetalingen alimentatie en huurtoeslag?

Mijn ex-man heeft me na veel getouwtrek eindelijk het bedrag aan alimentatie betaald waar ik al jaren recht op heb. Hierdoor is mijn inkomen tijdelijk veel hoger. Heeft dat gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Ja, dat heeft zeker gevolgen, want ook al heeft het bedrag dat uw ex-man nu in een keer heeft overgemaakt betrekking op eerdere jaren, voor de inkomstenbelasting is het belast in het jaar dat u het inkomen ontvangt. Door een proefberekening te maken op de site van de Belastingdienst kunt u uitrekenen hoeveel huurtoeslag u met dit eenmalig hogere inkomen (nog) krijgt en/of hoeveel u naar verwachting moet gaan terugbetalen.

De Belastingdienst kent u huurtoeslag toe volgens de haar bekende informatie, dus op basis van het inkomen dat u de voorgaande jaren had toen u nog om de betaling van de alimentatie streed. Omdat uw inkomen nu hoger is, krijgt u dus eigenlijk te veel huurtoeslag. Dit teveel ontvangen bedrag vordert de Belastingdienst terug als ze uw inkomen over 2018 weten. Dit inkomen is normaal gesproken pas bekend nadat u belastingaangifte heeft gedaan. Doet u geen aangifte, dan vergelijkt de Belastingdienst zelf het aan u nu toegekende bedrag met de haar bekende gegevens. Als dan blijkt dat u teveel huurtoeslag heeft ontvangen, vorderen ze het teveel terug. Om dit te voorkomen kunt u zelf (door in te loggen bij de Belastingdienst) het bedrag aan huurtoeslag verlagen of juist stop zetten; dit naar aanleiding van de uitkomsten van de proefberekening.

Wel zou u kunnen overwegen om tegen de verlaging van de huurtoeslag in bezwaar te gaan. Vraag dan nadat u de beschikking heeft ontvangen om volledig of gedeeltelijk geen rekening te houden met dit eenmalige hogere inkomen. U kunt hierbij aanvoeren dat - als uw ex-man wel steeds netjes had betaald - u weliswaar in de voorgaande jaren ook wat minder huurtoeslag zou hebben gehad, maar niet alles kwijt zou zijn geweest zoals nu waarschijnlijk het geval is. Ook hiervoor kunt u weer proefberekeningen maken op de site van de Belastingdienst.

Mr. Nicole GoudNicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook was zij een aantal jaren  werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).