Steeds meer ouderen slachtoffer bij woningbrand

In de afgelopen 10 jaar kwamen er 311 mensen om bij 287 woningbranden. De belangrijkste brandoorzaak is roken. Ondanks de invoering van de zelfdovende sigaret in 2011 is het aantal slachtoffers niet afgenomen.

Uit de trendanalyse 10 jaar fatale woningbranden onderzocht blijkt dat de omgekomen mannelijke slachtoffers een derde 65 jaar of ouder is en van de vrouwelijke slachtoffers ruim de helft. Lector Brandpreventie Rene Hagen: ''Bijna de helft van de slachtoffers is beperkt of niet zelfredzaam. Naast onvoorzichtigheid bij roken (26%) gaat het met name om onvoorzichtigheid bij koken (15%) en onvoorzichtigheid bij open vuur (10%)'', licht Hagen toe. 

Hagen vertelt verder: ''Voor mensen die beperkt of niet zelfredzaam zij, zijn rookmelders alleen onvoldoende effectief. Een mobiele sprinkler of een op de waterleiding aangesloten sprinkler is dan een goede aanvulling.''  Tenslotte vertelt Hagen: ''Gesloten deuren zorgen ervoor dat de verspreiding van giftige rook - de grootste dreiging bij brand - wordt beperkt. Mensen hebben hierdoor meer kans en tijd om veilig te vluchten.'' 

Bron(nen):