Wet Hillen-aftrek (elk jaar een beetje minder) en schuiven met de inkomsten

Ik heb een paar kleine vragen over de wet Hillen-aftrek: Deze aftrek wordt per jaar met 3,33% verder afgebouwd. Hoe wordt dit belast ? En tegen welk percentage? Kan deze post ook verschoven worden tussen partners? Kunt u mij zeggen hoe dit zit?

Als u geen of weinig rente betaalt omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld heeft, dan is uw eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare kosten voor uw eigen woning. U heeft dan recht op een aftrek. Dit wordt ook wel de Wet Hillen genoemd. Dit leidde ertoe dat u in de meeste gevallen per saldo geen belasting over het eigen woningforfait betaalde.

Echter, sinds 1 januari 2019 wordt de aftrek voor de kleine eigenwoningschuld over 30 jaar afgebouwd. Dit betekent dat u in 2020 nog maar 93,33% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor uw eigen woning als aftrek krijgt. Het percentage neemt ieder jaar af met 3,33%. Vanaf 1 januari 2048 vervalt de aftrek helemaal. Anders gezegd: in het geval dat een woning hypotheekvrij is, wordt het eigenwoningforfait de komende 30 jaar elk jaar met een dertigste deel meer belast, te beginnen in 2019.
 
De belasting die u daarover betaalt is afhankelijk van het inkomen dat u heeft en de jaarlijks geldende belastingtarieven per schijf. Fiscale partners kunnen met verschillende vermogensbestanddelen en aftrekposten schuiven; dit geldt ook voor de post eigenwoningforfait.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).