Woonbond delft onderspit gluurverhoging

De Woonbond is door de rechter niet ontvankelijk verklaard in een rechtszaak tegen de staat en verhuurdersorganisaties over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Eerder oordeelde de Raad van State dat er geen wettelijke basis bestond voor het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan de verhuurders.

De Woonbond wilde op basis van de uitspraak van de Raad van State bij de rechter een compensatieregeling voor alle huurders afdwingen. De rechter oordeelde echter dat de getroffen huurders zelf naar de bestuursrechter hadden kunnen stappen. De Woonbond is daarom niet ontvankelijk verklaard. De rechter wees ook de claim af dat het delen van inkomensgegevens ook na 1 april 2016 niet mag.

Middeninkomens

De inkomensafhankelijke huurverhoging is in 2013 ingevoerd om middeninkomens te stimuleren te verhuizen naar duurdere huurwoningen buiten de sociale huursector. In praktijk blijkt dat veel huurders zich geen huur boven de sociale huurgrens kunnen veroorloven.

www.woonbond.nl/nieuws/uitspraak-rechtszaak-gluurverhoging