3 mooie fietsroutes in Nederland

Getty Images

Genieten van de natuur in Friesland of de Veluwe? Of toch liever een reis door de geschiedenis van de voorlopers van de verzorgingsstaat in Drenthe in Overijssel? Met deze mooie fietsroutes kun je alle kanten op.

Door de Koloniën van Weldadigheid – 52 km

In 1818 richtte Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid op. In zekere zin zou je zijn project een voorloper van de Nederlandse verzorgingsstaat kunnen noemen.

De Maatschappij van Weldadigheid richtte zich op arme gezinnen, bedelaars en zwervers. In de ‘koloniën’ kregen zij een eigen huisje met een stukje grond toegewezen om te bewerken. Tegelijkertijd kregen de ‘kolonisten’ scholing, zodat zij op den duur in hun eigen onderhoud zouden kunnen voorzien.

[ITEMADVERTORIAL]

Er waren in totaal zeven koloniën: in twee daarvan konden arme gezinnen vrijwillig terecht, maar de andere vijf – waaronder Veenhuizen en Ommerschans – waren de zogenaamde Dwangkoloniën, waar bedelaars en zwervers gedwongen werden opgenomen en continu onder bewaking stonden.

De eerste kolonie ontstond bij het huidige Frederiksoord. Hier werden de eerste koloniehuisjes gebouwd waar arme gezinnen uit de grote steden terecht konden om te proberen een beter leven op te bouwen. Door het zware leven en de dagindeling die voor de kolonisten werd bepaald, liepen de aanmeldingen uiteindelijk terug. Daarom ging de Maatschappij van Weldadigheid na verloop van tijd over op Dwangkoloniën. De organisatie kreeg hierdoor een slechte naam, maar desondanks heeft zij aan de basis gestaan van veel sociale wetten en instellingen die later zijn opgericht.

In de dorpen Frederiksoord en Wilhelminaoord zijn nog veel sporen van Koloniën van Weldadigheid terug te vinden. Zo kom je op deze route onder andere langs Museum de Koloniehof en het Huis van Weldadigheid. In het museum kun je de geschiedenis van dit bijzondere project leren kennen. Ontdek deze bijzondere geschiedenis van Drenthe en Overijssel.

Startpunt: A. van Naamen van Eemneslaan 15, 8384 EA Wilhelminaoord

Getty Images

Langs de Boarn en de Deelen – 59 km

Maak kennis met het prachtige natuurgebied De Deelen. De inwoners van de streek hebben hier vanaf de Middeleeuwen veen afgegraven. De waterpartijen die ontstonden na verwijdering van het veen (petgaten), worden van elkaar gescheiden door de smalle stroken land waar het veen te drogen werd gelegd (legakkers). Dit geeft veengebieden als De Deelen een karakteristieke uitstraling met afwisselend smalle sloten en vaarten en stukken land.

Maar de petgaten en legakkers zijn niet de enige sporen van menselijke activiteiten uit de Middeleeuwen. In deze tijd lag er namelijk een zee midden in Friesland: de Middelzee. Om De Deelen tegen het zoute water te beschermen, legde men hier dijken aan. Deze zijn op verschillende plaatsen nog terug te vinden in het landschap.

Deze route neemt je mee door het Friese (veen)landschap. Je bezoekt leuke plaatsen zoals Akkrum, Aldeboarn en Grou en kunt genieten van de prachtige natuur van de Deelen, Nationaal Park Alde Feanen en het riviertje de Boarn.

Startpunt: Feansterdyk 1, 8491 BT Akkrum

Getty Images

Over de Veluwe – 56 km

De Veluwe is met een oppervlakte van zo’n 1000 vierkante kilometer het grootste bosgebied van Nederland en ligt ingesloten door het IJsseldal, de Randmeren, de Nederrijn en de Gelderse Vallei. Vaak denken we bij de Veluwe aan het nationale park de Hoge Veluwe, maar dit natuurgebied vormt slechts een twintigste deel van het totale gebied dat de Veluwe omvat.

De Veluwe is een reliëfrijke streek, die voor een groot deel bestaat uit stuwwallen die tijdens de ijstijd in het Saalien gevormd zijn. Grote delen van de Veluwe zijn bebost, maar je komt er ook veel heide- en stuifzandgebieden voor. Let tijdens de fietstocht goed op: misschien zie je wel herten, vossen of wilde zwijnen.

Gelegenheid om even te ontspannen heb je in Elburg, een prachtige historische stad aan de Randmeren. De vestingwerken van deze vroegere Hanzestad zijn goed bewaard gebleven en het centrum staat vol met historische gebouwen. Perfect om even tot rust te komen onder het genot van een hapje of drankje.

Startpunt: Beekstraat, 8162 HB Epe

Getty Images
Auteur 
  • Herman Keizer
Bron 
  • Fietsen123