Geen geld voor verduurzaming

Minstens twee miljoen huiseigenaren hebben niet voldoende geld achter de hand om de verduurzaming van hun woning te kunnen betalen. Zij zullen geld moeten lenen via hypotheek of persoonlijke lening als zij hun huis willen verduurzamen. Iets meer dan honderdduizend huishoudens heeft geen enkele financiële ruimte, ook niet via een lening.

Dat concludeert het Nibud in het rapport 'Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?' voor de Vereniging Eigen Huis. De helft van de woningbezitter kan vijf- tot tienduizend euro uit eigen zak betalen. Zo'n twee miljoen huiseigenaren moeten lenen om vijfduizend euro te kunnen investeren. Voor een grotere investering van vijftien- tot twintigduizend euro moeten minsten 2,5 miljoen huishoudens lenen. Zo'n grote investering is bijvoorbeeld nodig om het huis gasloos te maken. Het Nibud is geen voorstander van geld lenen om te verduurzamen. De kans bestaat dat de risico's van een lening groter zijn dan de risico's van het niet verduurzamen.

Sociale druk

“Het is de vraag of we verduurzamingsdoelstellingen wel kunnen realiseren nu we zien dat zoveel huishoudens er geen geld voor hebben”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. “Wat vragen we dan straks van ze als gemeenten starten met het verduurzamen van hele wijken? Het zou kunnen dat mensen dan onder sociale druk zich verplicht voelen een lening af te sluiten waar ze later spijt van krijgen. We zien in dit rapport dat huishoudens die op geen enkele manier financiële ruimte hebben, even vaak als huishoudens die wel ruimte hebben, energiebesparende maatregelen willen nemen.”
Nibud pleit daarom voor een alternatief voor huishoudens die het nu financieel moeilijk hebben. Dat kan bijvoorbeeld een spaar- of subsidieconstructie zijn waarbij mensen maandelijks geld inleggen.

Lees ook: Kunnen we het huis straks nog betalen?