Help, mijn huis verzakt! Wat nu?

Een verzakt huis zoals aan de Vijzelgracht, het is de nachtmerrie van iedere huizenbezitter. Maandenlang je huis niet in kunnen, bovendien: Wie betaalt de schade? En welke stappen moet je ondernemen?

Expert ingenieur Berty Broeders van LiBerty Expertisebureau BV heeft een duidelijk advies voor de bewoners van de tien verzakte historische panden aan de Amsterdamse Vijzelgracht. ,,Verenig u, neem samen één advocaat en stel een expert aan voor allemaal.” Broeders weet waar hij over praat. Hij heeft ruime ervaring met soortgelijke kwesties, ook in de historische binnenstad van Amsterdam.

Probleem bij grote infrastructurele projecten als de Noord-Zuidlijn zijn volgens Broeders de vele betrokken partijen. Naast de opdrachtgever (gemeente of provincie) zijn dat de aannemers, onderaannemers en onder-onderaannemers. Bovendien zijn de risico’s doorgaans verzekerd. ,,Bij schade komt dan de verzekeraar in het spel, die weer een expert aanstelt. Voor de bewoners is het heel lastig om uit te vinden wie de herstelkosten gaat dragen.”

Tijdrovend

Als de aansprakelijke gevonden is gevonden, moet oorzaak worden onderzocht. Pas daarna kan worden begonnen aan de herstelwerkzaamheden. ,,Een zeer tijdrovend karwei. Stel dat een ingrijpend funderingsherstel noodzakelijk is: dan dient het souterrain van de huizen te worden opengebroken.” In het beste geval, als alle partijen meewerken, kan alles in een half jaar zijn gepiept. ,,Maar als er onenigheid is, duurt het veel langer.”

VEH: bewoners moeten al vooraf anticiperen

Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) moeten bewoners bij grote bouwprojecten eigenlijk al vooraf op eventuele schade te anticiperen. Dat kan door zich te verenigen in buurtcomités. Samen kunnen ze er voor zorgen dat de overheid één aanspreekpunt voor vragen, klachten, informatie en schadeclaims instelt. ,,Zorg ook voor een stroppenpot en regel een bouwtechnische inspectie vooraf”, zegt woordvoerder André de la Porte. Een goed moment om actie te ondernemen is tijdens inspraakavonden die na bekendmaking van zulke plannen altijd worden gehouden.

De VEH heeft na het bekend worden van de verzakkingen meteen gekeken of er zich leden onder de getroffen bewoners bevinden. Dat bleek inderdaad het geval. ,,Wij hebben hen hulp aangeboden”, aldus De la Porte. ,,De mensen hebben echter al een advocaat, dus wij mengen ons er niet in. Het is goed als alles in één hand blijft.”

Verbouwing door de buren

De belangenvereniging krijgt veel vragen over verzakkingen. Bij grote bouwprojecten doen deze zich vooral voor door het slaan van heipalen en door het langsrijden van zwaar transport. Maar minstens zovaak is er schade door verbouwende buren. Dan is het verstandig vooraf een vooropname te doen, een zogenaamde nulmeting. ,,Zeker bij panden vanaf een eeuw oud is dat van belang.”

Opstalpolis biedt geen soelaas

Voor de duidelijkheid: huizenbezitters kunnen zich niet verzekeren tegen verzakking. De opstalverzekering dekt deze schade niet. Hoewel er ook ruime opstalpolissen zijn die ‘alle onheilen van buitenaf’ dekken, zeggen zowel VEH als expert Berty Broeders dat het maar de vraag is of die bij een dergelijke schadepost uitkomst bieden. Broeders: ,,Bij een historisch pand kan de schade dan in de tonnen lopen. Ga er van uit dat je die schade niet van je opstalverzekeraar krijgt vergoed.”

Rechtsbijstandsverzekering

Wel kan een rechtsbijstandverzekering handig zijn. Zo is het een stuk goedkoper en minder tijdrovend om uw schade verhaald te krijgen. Ook de VEH biedt gratis juridisch advies aan leden.