Verhuur uw koopwoning via de Leegstandswet

U hebt een nieuwe woning, maar raakt uw oude huis niet kwijt. Verhuren van de oude woning lijkt dan aantrekkelijk, probleem is dat dit niet mag van de bank. Toch is er een sluipweggetje: verhuren kan...

U hebt een nieuwe woning, maar raakt uw oude huis niet kwijt. Verhuren van de oude woning lijkt veel huizenbezitters dan een aantrekkelijke noodmaatregel. Probleem is dat dit niet mag van de bank. Toch is er een sluipweggetje: verhuren kan wel via de Leegstandswet.

In deze tijd van economische teruggang staan veel huizen lang te koop, waardoor veel huiseigenaren in de problemen raken. Stel bijvoorbeeld dat u al in uw nieuwe woning woont, terwijl uw oude huis nog niet verkocht is. Onlangs vroeg de Tweede Kamer aandacht voor deze kwestie aan de minister. De Kamerleden zijn bang dat de hypotheekbanken geen toestemming zullen verlenen tot verhuur aan huiseigenaren die hun huis niet kunnen verkopen.

Vinger in de pap

Die angst is terecht, blijkt uit recente berichtgeving van het AD. Daaruit blijkt dat banken woningeigenaren maar zeer mondjesmaat toestaan dat zij hun woning verhuren. In nagenoeg alle hypotheekakten laat de bank het zogeheten ‘huurbeding’ opnemen. Op grond van die bepaling mag u het verhypothekeerde huis niet verhuren zonder toestemming van de bank.

U kunt zich waarschijnlijk voorstellen waarom de bank graag een vinger in de pap wil houden. Huurders hebben immers recht op huurbescherming en kunnen niet zomaar de woning worden uitgezet. Verhuurde huizen brengen daarom op een veiling vaak veel minder op dan een woning waarin niemand woont.

Huurder in gevaar

Maar wat gebeurt er eigenlijk als u zich niet aan die afspraak houdt? Uw huurder loopt gevaar: als u de rente en/of aflossing niet betaalt, kan hij via de rechter uit het huis gezet worden (‘ontruimen’).

Wil een bank een huurder ontruimen dan moet de bank toestemming (‘verlof’) vragen aan de rechtbank. De rechtbank kan de toestemming ook weigeren. In de praktijk komt dat bijna niet voor. De bank en de huurder lopen dus gevaar. Verstandige huurders controleren daarom altijd of er een hypotheek op het huis rust en of de verhuurder de toestemming tot verhuur van de bank heeft ontvangen.

Leegstandswet

Maar er is een andere mogelijkheid: minister Cramer van VROM wees er op dat huiseigenaren gebruik kunnen maken van een mogelijkheid die de Leegstandswet biedt. Toen de minister dat vertelde, realiseerde ik mij dat veel mensen vreemd genoeg het bestaan van die wet niet kennen. En dat is jammer. Op grond van die wet is het namelijk mogelijk om woningen die zo snel mogelijk verkocht moeten worden, toch tijdelijk te verhuren.

Vergunning

Er is dan wel een vergunning nodig van de gemeente. Heeft u die vergunning eenmaal verkregen, dan kunt u bij verkoop van de woning de huur opzeggen zonder gebonden te zijn aan de wettelijke opzeggingsgronden. U hoeft dan niet te vrezen dat u uw huurder niet uit het huis krijgt als u dan eindelijk uw koper heeft gevonden. Dit is ook goed nieuws voor banken: zij kunnen u nu eerder zonder zich echt zorgen te hoeven te maken toestemming geven uw woning te verhuren.

Minister Bos moet helpen

Jammer genoeg hebben noch de Tweede Kamer noch de minister gekeken naar de fiscale kant van het verhaal. Als de huiseigenaar zijn huis gaat verhuren, dan vervalt zijn recht op hypotheekrenteaftrek. Ik zou het van harte toejuichen, als minister Bos van Financiën (tijdelijk) de hand over zijn hart strijkt en de aftrek van hypotheekrente in gevallen als deze (tijdelijk) toestaat.