Bank moet nieuwe hypotheekakte betalen

Hypotheekakte
Getty Images

Wanneer een huiseigenaar overstapt van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht, mag de bank een nieuwe hypotheek eisen. Maar het zou onredelijk zijn als de huiseigenaar voor de kosten daarvan moet opdraaien...

Daarom blijkt uit een bindende uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid, dat deze kosten voor de bank zijn. Met deze uitspraak bevestigt de Commissie van Beroep een eerdere uitspraak van de Geschillencommissie van maart 2022. 

Een Amsterdammer heeft voor zijn woning een hypotheek bij de Rabobank. De grond onder de woning heeft hij in erfpacht. In 2020 heeft de gemeente Amsterdam hem aangeboden om over te stappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht. Bij voortdurende erfpacht kunnen de kosten voor de erfpacht periodiek worden aangepast. Met eeuwigdurende erfpacht staan de kosten vast. De man heeft van de overstapregeling gebruik gemaakt en de bank vindt dat zij vanwege die overstap een nieuwe hypotheekakte kan verlangen. De man vindt een nieuwe hypotheekakte overbodig en hij vindt het onredelijk dat hij voor de akte moet betalen.

Wezenlijke verandering

De Commissie van Beroep vindt het erfpachtrecht niet wezenlijke veranderd door de overstap. De verandering gaat vooral over het tijdstip waarop de kosten worden vastgesteld, daardoor is er geen nieuw recht van erfpacht ontstaan. Ook uit de juridische literatuur blijkt dat het niet nodig is een nieuw erfpachtrecht vast te leggen, een nieuwe hypotheekakte is dus niet noodzakelijk. De bank mag dat wel eisen, maar dan moet de bank het zelf betalen.
In deze zaak zijn de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep tot een ander oordeel gekomen dan de Geschillencommissie in eerdere uitspraken in 2020. Het Kifid heeft nog enkele soortgelijke klachten in behandeling. Deze zullen worden beoordeeld in de lijn van de nieuwe uitspraak.

Bron: Kifid

 

Auteur