Verlaagt mijn hypotheek mijn vermogen voor de berekening eigen bijdrage CAK?

Als je in een verpleeg- of verzorgingshuis wordt opgenomen moet je hiervoor een eigen bijdrage betalen die behalve van het inkomen ook afhankelijk is van het vermogen. Kunt u mij zeggen wat er nu als vermogen wordt gerekend?

Stel: ik heb een vermogen van €150.000 maar een (hypotheek)schuld van €100.000. Wordt dan de eigen bijdrage over €150.000 of over €50.000 euro berekend? En is de belastingvrije voet die iedereen heeft, ook nog van invloed hierop?

Voor de berekening van de eigen bijdrage speelt inderdaad het vermogen een rol. Het vermogen waarmee het CAK de eigen bijdrage zorg (Wlz) berekent, is het vermogen (bezit min schuld) dat u in box 3 voor de inkomstenbelasting opgeeft. De woning waarin u en/of uw partner woont (of woonde), zit in box 1 net als de hypotheek die u voor de woning heeft afgesloten. De eigen woning (inclusief de daaraan gekoppelde eigenwoningschuld/hypotheek) speelt dus bij de berekening van de eigen bijdrage geen rol. Let op: er moet dus nog wel sprake zijn van een eigen woning volgens de fiscale spelregels.

Voor de berekening is bijvoorbeeld wél van belang hoeveel spaargeld u heeft en dan met name het spaargeld dat u meer heeft dan de vrijstelling. Ook als u een schuld heeft die geen eigen woningschuld is, is dit van belang voor de bepaling van uw vermogen.

Het CAK berekent de eigen bijdrage zorg aan de hand van de gegevens van twee jaar terug; voor 2019 neemt zij dus het saldo van 1 januari 2017. Toen was er een vrijstelling van € 25.000 per persoon. Heeft u meer vermogen (bezit min schuld) dan wordt dat in 2019 voor 4 procent meegenomen in de berekening eigen bijdrage zorg.

N.B. Het bovenstaande is een algemeen antwoord. Veel zal afhangen van uw exacte  persoonlijke situatie en of bijvoorbeeld sprake is van de hoge of lage eigen bijdrage.

Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken.

 

 

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.